لیست قیمت آبان ماه محصولات ایران خودرو

سربرگ
سوزوکی
Suzuki
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (دستي) - کلاس: 50709 سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (دستي) *** شرايط فروش قطعي دي 95 بخشنامه 3722*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۱۵ روزه (کد :74161)
۱,۲۹۱,۶۶۲,۰۰۰   ۱,۲۹۱,۶۶۲,۰۰۰  خرید
سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (اتومات) - کلاس: 50609 سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (اتومات) *** شرايط فروش قطعي دي 95 بخشنامه 3722*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۶۰ روزه (کد :74160)
۱,۳۵۳,۸۸۵,۰۰۰   ۱,۳۵۳,۸۸۵,۰۰۰  خرید
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (اتومات) - کلاس: 50609 سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (اتومات) *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۶(کد :74110)
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۳۵۳,۸۸۵,۰۰۰  خرید
سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (دستي) - کلاس: 50709 سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (دستي) *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۶(کد :74111)
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۲۹۱,۶۶۲,۰۰۰  خرید
سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (اتومات) - کلاس: 50609 سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (اتومات) *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74130)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۳۵۳,۸۸۵,۰۰۰  خرید
سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (دستي) - کلاس: 50709 سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (دستي) *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74131)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۲۹۱,۶۶۲,۰۰۰  خرید
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (دستي) - کلاس: 50709 سوزوكي گرند ويتارا فيس ليفت (دستي) *** شرايط فروش اعتباري منعطف دي 95 بخشنامه : 3723*** داراي بيمه شخص ثالث*** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد :74238)
«باتوجه به تنوع پرداخت، شرايط نحوه ارائه چك در نمايندگي ها قابل انتخاب خواهد بود.»
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۲۹۱,۶۶۲,۰۰۰  خرید