لیست قیمت آبان ماه محصولات ایران خودرو

سربرگ
تندر
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
تندر 90 - E2 اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 56374 تندر 90 - E2 اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط فروش قطعي دي 95 بخشنامه 3722*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد :74157)
۴۷۳,۵۲۱,۰۰۰   ۴۷۳,۵۲۱,۰۰۰  خرید
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
تندر90 - E2 با كيسه هوا راننده و سرنشين و يورو 4 - کلاس: 56077 تندر90 - E2 با كيسه هوا راننده و سرنشين و يورو 4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۶(کد :74107)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳۷۴,۴۸۳,۰۰۰  خرید
تندر 90 - E2 اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 56374 تندر 90 - E2 اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۶(کد :74108)
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۷۳,۵۲۱,۰۰۰  خرید
تندر90 - E2 با كيسه هوا راننده و سرنشين و يورو 4 - کلاس: 56077 تندر90 - E2 با كيسه هوا راننده و سرنشين و يورو 4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74127)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳۷۴,۴۸۳,۰۰۰  خرید
تندر 90 - E2 اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 56374 تندر 90 - E2 اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74128)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۷۳,۵۲۱,۰۰۰  خرید
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
تندر 90 - E2 اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 56374 تندر 90 - E2 اتوماتيك با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط فروش اعتباري منعطف دي 95 بخشنامه : 3723*** داراي بيمه شخص ثالث*** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد :74239)
«باتوجه به تنوع پرداخت، شرايط نحوه ارائه چك در نمايندگي ها قابل انتخاب خواهد بود.»
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۷۳,۵۲۱,۰۰۰  خرید