لیست قیمت تير ماه محصولات ایران خودرو

سربرگ
دنا
Dena
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 - کلاس: 70101 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 *** جشنواره فروش نقدي ويژه ولادت امام حسن مجتبي(ع)خرداد 96بخشنامه3804*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره*** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد :78940)
۴۲۶,۸۰۹,۰۰۰   ۴۲۶,۸۰۹,۰۰۰  خرید
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 - کلاس: 70102 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 *** جشنواره فروش نقدي ويژه ولادت امام حسن مجتبي(ع)خرداد 96بخشنامه3804*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره*** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد :78941)
۴۲۶,۸۰۹,۰۰۰   ۴۲۶,۸۰۹,۰۰۰  خرید
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 - کلاس: 70101 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 96 بخشنامه 3795*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 20% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۶(کد :78271)
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۱,۸۰۹,۰۰۰  خرید
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 - کلاس: 70102 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 96 بخشنامه 3795*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 20% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۶(کد :78272)
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۱,۸۰۹,۰۰۰  خرید
خانواده دنا - کلاس: 98701 خانواده دنا *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 96 بخشنامه 3795*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۶(کد :78304)
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۶,۴۹۱,۰۰۰  خرید
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 - کلاس: 70101 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشكي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 96 بخشنامه 3795*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 20% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۶(کد :78292)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۱,۸۰۹,۰۰۰  خرید
دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 - کلاس: 70102 دنا با كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 96 بخشنامه 3795*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 20% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۶(کد :78293)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۱,۸۰۹,۰۰۰  خرید
خانواده دنا - کلاس: 98701 خانواده دنا *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 96 بخشنامه 3795*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۶(کد :78305)
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۶,۴۹۱,۰۰۰  خرید
خانواده دنا - کلاس: 98701 خانواده دنا *** شرايط پيش فروش پلكاني چهارمرحله‌اي‌ خرداد 96 بخشنامه3798*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 20% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۶(کد :78379)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۶,۴۹۱,۰۰۰  خرید
خانواده دنا - کلاس: 98701 خانواده دنا *** شرايط پيش فروش پلكاني چهارمرحله‌اي‌ خرداد 96 بخشنامه3798*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي چهار ستاره *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۶(کد :78386)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۲۶,۴۹۱,۰۰۰  خرید