لیست قیمت آبان ماه محصولات ایران خودرو

سربرگ
تندرپيكاپ
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
تندر پيكاپ با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 56405 تندر پيكاپ با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط فروش قطعي دي 95 بخشنامه 3722*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد :74156)
۳۵۴,۲۳۶,۰۰۰   ۳۵۴,۲۳۶,۰۰۰  خرید
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
تندر پيكاپ با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 56405 تندر پيكاپ با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۶(کد :74106)
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳۵۴,۲۳۶,۰۰۰  خرید
تندر پيكاپ با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 56405 تندر پيكاپ با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74126)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳۵۴,۲۳۶,۰۰۰  خرید
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
تندر پيكاپ با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 56405 تندر پيكاپ با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط فروش اعتباري منعطف دي 95 بخشنامه : 3723*** داراي بيمه شخص ثالث*** موعد تحویل ۶۰ روزه (کد :74240)
«باتوجه به تنوع پرداخت، شرايط نحوه ارائه چك در نمايندگي ها قابل انتخاب خواهد بود.»
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳۵۴,۲۳۶,۰۰۰  خرید