لیست قیمت آبان ماه محصولات ایران خودرو

سربرگ
هايما
HAIMA
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
خانواده گروه هايما - کلاس: 98301 خانواده گروه هايما *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 21% *** سود انصراف 20% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۶(کد :74136)
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۰  خرید
خانواده گروه هايما - کلاس: 98301 خانواده گروه هايما *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 21% *** سود انصراف 20% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74137)
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۰  خرید