لیست قیمت آبان ماه محصولات ایران خودرو

سربرگ
وانت
Pickup
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
وانت آريسان دوگانه سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو 4 - کلاس: 16401 وانت آريسان دوگانه سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو 4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۶(کد :74091)
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲۵۲,۵۸۴,۰۰۰  خرید
وانت آريسان دوگانه سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو 4 - کلاس: 16401 وانت آريسان دوگانه سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو 4 *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74112)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲۵۲,۵۸۴,۰۰۰  خرید
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
وانت آريسان دوگانه سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو 4 - کلاس: 16401 وانت آريسان دوگانه سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو 4 *** شرايط فروش اعتباري منعطف دي 95 بخشنامه : 3723*** داراي بيمه شخص ثالث*** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد :74236)
شرايط پرداخت شامل ۶ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مبلغ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مبلغ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ مبلغ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ مبلغ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال
۵- تاريخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ مبلغ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال
۶- تاريخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ مبلغ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰   ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰  خرید