لیست قیمت آبان ماه محصولات ایران خودرو

سربرگ
پژو 206 صندوقدار
Peugeot 206 SD
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه - کلاس: 27430 پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه *** شرايط فروش قطعي دي 95 بخشنامه 3722*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد :74149)
۳۷۳,۸۸۵,۰۰۰   ۳۷۳,۸۸۵,۰۰۰  خرید
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه - کلاس: 27430 پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۶(کد :74095)
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳۷۳,۸۸۵,۰۰۰  خرید
پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه - کلاس: 27430 پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي دي95 بخشنامه 3720*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74115)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳۷۳,۸۸۵,۰۰۰  خرید
خانواده پژو 206 صندوقدار - کلاس: 99605 خانواده پژو 206 صندوقدار *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي دي 95 بخشنامه 3719*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۶(کد :74000)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۶۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳۵۱,۴۸۵,۰۰۰  خرید
خانواده پژو 206 صندوقدار - کلاس: 99605 خانواده پژو 206 صندوقدار *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي دي 95 بخشنامه 3719*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۶(کد :74007)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۶۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳۵۱,۴۸۵,۰۰۰  خرید
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ امكان خريد براي هر مشتري پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه - کلاس: 27430 پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه *** فروش اعتباري پژو 206 صندوقدار شرکت ليزينگ ايرانيان بخشنامه 3721*** داراي بيمه شخص ثالث*** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد :74171)
شرايط پرداخت شامل ۳ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ مبلغ ۶۷,۵۷۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ مبلغ ۶۷,۵۷۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مبلغ ۶۷,۵۷۰,۰۰۰ ريال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۰۲,۷۱۰,۰۰۰  خرید
پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه - کلاس: 27430 پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه *** فروش اعتباري پژو 206 صندوقدار شرکت ليزينگ ايرانيان بخشنامه 3721*** داراي بيمه شخص ثالث*** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد :74172)
شرايط پرداخت شامل ۳ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مبلغ ۷۲,۶۲۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مبلغ ۷۲,۶۲۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ مبلغ ۷۲,۶۲۰,۰۰۰ ريال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۱۷,۸۶۰,۰۰۰  خرید
پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه - کلاس: 27430 پژو 206 صندوقدار (V8) با كيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيك و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه *** فروش اعتباري پژو 206 صندوقدار شرکت ليزينگ ايرانيان بخشنامه 3721*** داراي بيمه شخص ثالث*** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد :74173)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ مبلغ ۵۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مبلغ ۵۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ مبلغ ۵۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ مبلغ ۵۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴۳۰,۰۸۰,۰۰۰  خرید