سربرگپژو پارس
Peugeot Pars
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو پارس LX با موتور (TU5) و كيسه هواي راننده و سرنشين و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسكي و يورو4 - کلاس: 28509 پژو پارس LX با موتور (TU5) و كيسه هواي راننده و سرنشين و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسكي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت93*** داراي بيمه شخص ثالث *** کارت طلايي سه ستاره *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود اختلاف مبلغ ايجاد شده موقع تحويل خودرو از مشتريان محترم اخذ ويا مسترد خواهد شد. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل مهر ۱۳۹۳ (کد : 52987)
نامحدود ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۵۳,۰۴۵,۰۰۰ 
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 28222 پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت93*** داراي بيمه شخص ثالث *** کارت طلايي سه ستاره *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود اختلاف مبلغ ايجاد شده موقع تحويل خودرو از مشتريان محترم اخذ ويا مسترد خواهد شد. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل مهر ۱۳۹۳ (کد : 52988)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۲۷,۶۰۱,۰۰۰ 
پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 28314 پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت93*** داراي بيمه شخص ثالث *** کارت طلايي سه ستاره *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود اختلاف مبلغ ايجاد شده موقع تحويل خودرو از مشتريان محترم اخذ ويا مسترد خواهد شد. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل مهر ۱۳۹۳ (کد : 52989)
نامحدود ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۴۲,۸۶۷,۰۰۰ 
پژو پارس LX با موتور (TU5) و كيسه هواي راننده و سرنشين و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسكي و يورو4 - کلاس: 28509 پژو پارس LX با موتور (TU5) و كيسه هواي راننده و سرنشين و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسكي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت93*** داراي بيمه شخص ثالث *** کارت طلايي سه ستاره *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود اختلاف مبلغ ايجاد شده موقع تحويل خودرو از مشتريان محترم اخذ ويا مسترد خواهد شد. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۳ (کد : 52998)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۵۳,۰۴۵,۰۰۰ 
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 28222 پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت93*** داراي بيمه شخص ثالث *** کارت طلايي سه ستاره *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود اختلاف مبلغ ايجاد شده موقع تحويل خودرو از مشتريان محترم اخذ ويا مسترد خواهد شد. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۳ (کد : 52999)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۲۷,۶۰۱,۰۰۰ 
پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 28314 پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت93*** داراي بيمه شخص ثالث *** کارت طلايي سه ستاره *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود اختلاف مبلغ ايجاد شده موقع تحويل خودرو از مشتريان محترم اخذ ويا مسترد خواهد شد. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۳ (کد : 53000)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۴۲,۸۶۷,۰۰۰ 
خانواده پژو پارس - کلاس: 99401 خانواده پژو پارس *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 21% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 4 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 4 ماه، سود انصراف 20.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۳ (کد : 53011)
نامحدود ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۸۹,۴۵۷,۰۰۰ 
خانواده پژو پارس - کلاس: 99401 خانواده پژو پارس *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 21% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 4 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 4 ماه، سود انصراف 20.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۳ (کد : 53012)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۸۹,۴۵۷,۰۰۰ 
خانواده پژو پارس - کلاس: 99401 خانواده پژو پارس *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 22% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 8 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 8 ماه، سود انصراف 21.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۴ (کد : 53021)
نامحدود ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۸۹,۴۵۷,۰۰۰ 
خانواده پژو پارس - کلاس: 99401 خانواده پژو پارس *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 22% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 8 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 8 ماه، سود انصراف 21.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۴ (کد : 53022)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۸۹,۴۵۷,۰۰۰ 
خانواده پژو پارس - کلاس: 99401 خانواده پژو پارس *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 22% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 12 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 12 ماه، سود انصراف 21.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۴ (کد : 53031)
نامحدود ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۸۹,۴۵۷,۰۰۰ 
خانواده پژو پارس - کلاس: 99401 خانواده پژو پارس *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 22% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 12 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 12 ماه، سود انصراف 21.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 24% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۴ (کد : 53032)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۸۹,۴۵۷,۰۰۰