سربرگلیست قیمت اردیبهشت ماه محصولات ایران خودرو
سمند
Samand
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29111 سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش‌ فوري‌ارديبهشت‌ ماه95به‌ مناسبت‌ ولادت‌حضرت‌علي‌ بخشنامه3616*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 67415)
نامحدود ۳۲۲,۲۹۰,۰۰۰  ۳۲۲,۲۹۰,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش‌ فوري‌ارديبهشت‌ ماه95 به‌ مناسبت‌ ولادت‌ حضرت‌ علي‌ بخشنامه3616*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 67416)
نامحدود ۳۰۱,۲۳۶,۰۰۰  ۳۰۱,۲۳۶,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه *** شرايط فروش‌ فوري‌ارديبهشت‌ ماه95به‌مناسبت‌ولادت‌ حضرت‌ علي‌ بخشنامه3616*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 67417)
نامحدود ۳۰۲,۸۳۴,۰۰۰  ۳۰۲,۸۳۴,۰۰۰ 
سمند SE با كيسه هواي راننده و سرنشين و 4 بهينه - کلاس: 57310 سمند SE با كيسه هواي راننده و سرنشين و 4 بهينه *** شرايط فروش‌ فوري‌ارديبهشت‌ ماه95به‌مناسبت‌ولادت‌ حضرت‌ علي‌ بخشنامه3616*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي دو ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 67426)
نامحدود ۲۷۵,۸۸۶,۰۰۰  ۲۷۵,۸۸۶,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29110 سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش‌ فوري‌ارديبهشت‌ ماه95به‌مناسبت‌ ولادت‌ حضرت‌ علي‌ بخشنامه3616*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 67427)
نامحدود ۳۲۴,۸۸۹,۰۰۰  ۳۲۴,۸۸۹,۰۰۰ 
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29110 سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت95 ويژه ولادت حضرت علي(ع) بخشنامه3613*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۵ (کد : 67055)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۲۴,۸۸۹,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت95 ويژه ولادت حضرت علي(ع) بخشنامه3613*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۵ (کد : 67056)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۱,۲۳۶,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت95 ويژه ولادت حضرت علي(ع) بخشنامه3613*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل تير ۱۳۹۵ (کد : 67057)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۲,۸۳۴,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29110 سمند ال ايكس EF7 پايه گازسوز مالتي پلكس با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت95 ويژه ولادت حضرت علي(ع) بخشنامه3613*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۵ (کد : 67078)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۲۴,۸۸۹,۰۰۰ 
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت95 ويژه ولادت حضرت علي(ع) بخشنامه3613*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۵ (کد : 67079)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۱,۲۳۶,۰۰۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت95 ويژه ولادت حضرت علي(ع) بخشنامه3613*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۵ (کد : 67080)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۲,۸۳۴,۰۰۰ 
خانواده سمند - کلاس: 99239 خانواده سمند *** پيش‌فروش‌پلكاني‌4مرحله اي‌ارديبهشت95-ولادت حضرت‌علي(ع) بخشنامه3612*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۵ (کد : 66971)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۹,۹۳۴,۰۰۰ 
خانواده سمند - کلاس: 99239 خانواده سمند *** پيش‌فروش‌پلكاني‌4مرحله اي‌ارديبهشت95-ولادت حضرت‌علي(ع) بخشنامه3612*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۵ (کد : 66978)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۹,۹۳۴,۰۰۰ 
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29212 سمند ال ايكس EF7 بنزيني با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش اعتباري اريبهشت 95 به مناسبت‌ولادت‌حضرت‌علي(ع)بخشنامه3615*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 67222)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ مبلغ ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ مبلغ ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ مبلغ ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ مبلغ ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰  ۰ 
سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 - کلاس: 29111 سمند ال ايكس EF7 پايه گاز سوز با كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 *** شرايط فروش اعتباري اريبهشت 95 به مناسبت‌ولادت‌حضرت‌علي(ع)بخشنامه3615*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 67223)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ مبلغ ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ مبلغ ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ مبلغ ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ مبلغ ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰  ۰ 
سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه - کلاس: 29340 سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه *** شرايط فروش اعتباري اريبهشت 95 به مناسبت‌ولادت‌حضرت‌علي(ع)بخشنامه3615*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي سه ستاره *** موعد تحویل ۴۵ روزه (کد : 67224)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ مبلغ ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ مبلغ ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ مبلغ ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ مبلغ ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰  ۰