سربرگپژو 405
Peugeot 405
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژو يورو4 - کلاس: 25629 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژو يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت93*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود اختلاف مبلغ ايجاد شده موقع تحويل خودرو از مشتريان محترم اخذ ويا مسترد خواهد شد. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۳ (کد : 52985)
نامحدود ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰  ۲۷۶,۸۶۱,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت93*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود اختلاف مبلغ ايجاد شده موقع تحويل خودرو از مشتريان محترم اخذ ويا مسترد خواهد شد. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۳ (کد : 52986)
نامحدود ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۳,۱۵۵,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژو يورو4 - کلاس: 25629 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژو يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت93*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود اختلاف مبلغ ايجاد شده موقع تحويل خودرو از مشتريان محترم اخذ ويا مسترد خواهد شد. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۳ (کد : 52994)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۷۶,۸۶۱,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي ارديبهشت93*** داراي بيمه شخص ثالث *** در صورتي كه برحسب ضرورت آپشن خاصي بر روي خودرو نصب يا حذف و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود اختلاف مبلغ ايجاد شده موقع تحويل خودرو از مشتريان محترم اخذ ويا مسترد خواهد شد. *** سود مشارکت 23% *** سود انصراف 21% *** موعد تحویل مهر ۱۳۹۳ (کد : 52995)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۹۵,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۳,۱۵۵,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 23% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 4 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 4 ماه، سود انصراف 22.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۳ (کد : 53013)
نامحدود ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۶۵,۵۵۶,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 23% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 4 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 4 ماه، سود انصراف 22.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۳ (کد : 53014)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۶۵,۵۵۶,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 24% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 8 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 8 ماه، سود انصراف 23.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۴ (کد : 53023)
نامحدود ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۶۵,۵۵۶,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 24% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 8 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 8 ماه، سود انصراف 23.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۴ (کد : 53024)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۶۵,۵۵۶,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 24% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 12 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 12 ماه، سود انصراف 23.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۴ (کد : 53033)
نامحدود ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۶۵,۵۵۶,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش طلائي ارديبهشت 93*** داراي بيمه شخص ثالث *** مبلغ مابه التفاوت پس از صدور دعوت نامه محاسبه واعلام مي گردد .سود انصراف 24% به ثبت نام هاي با ماندگاري حداقل 12 ماه پرداخت خواهد شد و با ماندگاري کمتر از 12 ماه، سود انصراف 23.5% محاسبه مي شود. *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۴ (کد : 53034)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۶۵,۵۵۶,۰۰۰