سربرگلیست قیمت مرداد ماه محصولات ایران خودروجشنواره تابستانه فروش اعتباری رانا
پژو 405
Peugeot 405
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش فوري مرداد ماه 95 بخشنامه 3651*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل حداکثر ۴۵ روزه (کد : 69916)
نامحدود ۲۹۰,۱۶۱,۰۰۰  ۲۹۰,۱۶۱,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش فوري مرداد ماه 95 بخشنامه 3651*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل حداکثر ۴۵ روزه (کد : 69917)
نامحدود ۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰  ۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰ 
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۵ (کد : 69797)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۱۶۱,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۵ (کد : 69798)
نامحدود ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آبان ۱۳۹۵ (کد : 69836)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۱۶۱,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۵ (کد : 69818)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۱۶۱,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۵ (کد : 69819)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش عادي مرداد 95 بخشنامه3654*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل آذر ۱۳۹۵ (کد : 69837)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۱۶۱,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي مرداد 95 بخشنامه 3649*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۵ (کد : 69882)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۱۶۱,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي مرداد 95 بخشنامه 3649*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل ارديبهشت ۱۳۹۶ (کد : 69889)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۱۶۱,۰۰۰ 
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش‌اعتباري‌ مرداد 95 بخشنامه 3653*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۴۵ روزه (کد : 69839)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۴۸,۴۴۵,۰۰۰  ۳۳۱,۶۴۵,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش‌اعتباري‌ مرداد 95 بخشنامه 3653*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۴۵ روزه (کد : 69840)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۷,۸۴۵,۰۰۰  ۳۵۲,۶۰۵,۰۰۰