سربرگلیست قیمت خرداد ماه محصولات ایران خودرو
پژو 405
Peugeot 405
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط‌فروش‌فوري‌خرداد95به‌مناسبت‌ايام شعبانيه‌وآزادسازي‌خرمشهربخشنامه3626*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي يك ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 68168)
نامحدود ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط‌فروش‌فوري‌خرداد95به‌مناسبت‌ايام شعبانيه‌وآزادسازي‌خرمشهربخشنامه3626*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي يك ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 68169)
نامحدود ۳۰۵,۶۹۴,۰۰۰  ۳۰۵,۶۹۴,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط‌فروش‌فوري‌خرداد95به‌مناسبت‌ايام شعبانيه‌وآزادسازي‌خرمشهربخشنامه3626*** داراي بيمه شخص ثالث *** كارت طلايي و سرويسهاي امدادي يك ستاره *** موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه (کد : 68170)
نامحدود ۳۰۸,۶۶۸,۰۰۰  ۳۰۸,۶۶۸,۰۰۰ 
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 95 بخشنامه3624*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۵ (کد : 68109)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 95 بخشنامه3624*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۵ (کد : 68110)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۵,۶۹۴,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 95 بخشنامه3624*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۵ (کد : 68111)
نامحدود ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۸,۶۶۸,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 95 بخشنامه3624*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل مرداد ۱۳۹۵ (کد : 68150)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 95 بخشنامه3624*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۵ (کد : 68131)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ تا ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 95 بخشنامه3624*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۵ (کد : 68132)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ تا ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۵,۶۹۴,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 95 بخشنامه3624*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۵ (کد : 68133)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ تا ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۸,۶۶۸,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش عادي خرداد 95 بخشنامه3624*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۵ (کد : 68151)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي خرداد 95 بخشنامه 3623*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۵ (کد : 68154)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** شرايط پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي خرداد 95 بخشنامه 3623*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 22% *** موعد تحویل فروردين ۱۳۹۶ (کد : 68161)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰,۳۱۶,۰۰۰ 
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 *** فروش اعتباري خرداد95 ويژه‌ايام‌شعبان‌وسالروز آزادسازي‌خرمشهر بخشنامه3627*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 68254)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ مبلغ ۴۸,۲۲۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ مبلغ ۴۸,۲۲۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ مبلغ ۴۸,۲۲۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ مبلغ ۴۸,۲۲۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰  ۳۰۵,۶۹۴,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** فروش اعتباري خرداد95 ويژه‌ايام‌شعبان‌وسالروز آزادسازي‌خرمشهر بخشنامه3627*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۴۵ روزه (کد : 68221)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ مبلغ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰  ۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** فروش اعتباري خرداد95 ويژه‌ايام‌شعبان‌وسالروز آزادسازي‌خرمشهر بخشنامه3627*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۴۵ روزه (کد : 68222)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ مبلغ ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰  ۳۵۲,۷۶۰,۰۰۰