سربرگپژو 405
Peugeot 405
فروش نقدی


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری قیمت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه *** شرايط فروش فوري مهرماه 94 بخشنامه 3527*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 62179)
نامحدود ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** شرايط فروش فوري مهرماه 94 بخشنامه 3527*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 62180)
نامحدود ۳۰۷,۱۷۹,۰۰۰  ۳۰۷,۱۷۹,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 *** شرايط فروش فوري مهرماه 94 بخشنامه 3527*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۲۰ روزه (کد : 62181)
نامحدود ۳۰۴,۲۰۵,۰۰۰  ۳۰۴,۲۰۵,۰۰۰ 
پیش فروش


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۴ (کد : 62275)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۴ (کد : 62276)
نامحدود ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۴,۲۰۵,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل دي ۱۳۹۴ (کد : 62277)
نامحدود ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۴۵۱,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۴ (کد : 62293)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ تا ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۴ (کد : 62294)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ تا ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۴,۲۰۵,۰۰۰ 
پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه - کلاس: 22009 پژو 405 بنزيني(SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 25% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۴ (کد : 62295)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ تا ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۰,۴۵۱,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل بهمن ۱۳۹۴ (کد : 62309)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** پيش فروش عادي مهر 94 بخشنامه 3528*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل اسفند ۱۳۹۴ (کد : 62310)
نامحدود ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي مهر94 بخشنامه3525*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 26% *** سود انصراف 23% *** موعد تحویل ارديبهشت ۱۳۹۵ (کد : 62313)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
خانواده پژو 405 - کلاس: 99302 خانواده پژو 405 *** پيش فروش پلكاني چهار مرحله اي مهر94 بخشنامه3525*** داراي بيمه شخص ثالث *** سود مشارکت 27% *** سود انصراف 24% *** موعد تحویل شهريور ۱۳۹۵ (کد : 62320)
مراحل بعدی عبارتند از
ودیعه دوم: از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه سوم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
ودیعه چهارم: از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۸۸,۸۲۷,۰۰۰ 
نقد و اقساط


شرح خودرو شرایط فروش رنگ سقف تعداد برای هر مشتری پیش پرداخت (ریال) قیمت نهایی (ریال) انتخاب
پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه - کلاس: 25634 پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 بهينه *** شرايط فروش اعتباري ليزينگ شهر مهرماه94 بخشنامه 3519*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 61949)
شرايط پرداخت شامل ۴ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۸۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۸۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۸۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ مبلغ ۳۰,۷۸۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰  ۳۰۸,۱۱۹,۰۰۰ 
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 - کلاس: 27222 پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و كيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 *** بخشنامه فروش اعتباري مهر94 بخشنامه 3522*** داراي بيمه شخص ثالث *** موعد تحویل ۳۰ روزه (کد : 61958)
شرايط پرداخت شامل ۶ فقره چك جاری مي باشد
۱- تاريخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۲- تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۳- تاريخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۴- تاريخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۵- تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۶- تاريخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نامحدود ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰